Tools die salesteams helpen om sales beter te voorspellen

Tools die salesteams helpen om sales beter te voorspellen cover

De best presterende salesteams doen 1,5 meer beroep op data. In de snel veranderende markt hoeft het niet te verwonderen dat deze sales daar hun voordeel mee doen. Door zich te baseren op datadriven inzichten kunnen ze sneller en gerichten actie ondernemen. Veel teams worstelen echter met fluctuerende marktomstandigheden en diverse klantenbestanden. Nauwkeurige voorspellingen zijn […]