Artificial intelligence in organisaties: projectaanpak vs. AI-software

Data zijn in sneltempo uitgegroeid tot belangrijke drijfveer voor innovatie. Vaak worden ze voorgesteld als een moeilijk te ontginnen grondstof, die ook nog eens de juiste soort raffinage vraagt. Zoals wel vaker schuilt er ook in dit clichébeeld een stevige grond van waarheid. Veel bedrijven, organisaties en onderzoeksinstellingen kampen met dezelfde uitdaging: hoe data ontginnen en verwerken op een kostenefficiënte manier die businesswaarde oplevert aan het einde van de rit? We zetten de klassieke projectaanpak voor AI-implementatie af tegen de AI-software van Trendskout.https://trendskout.com/solutions/ai-vs-bi/BI

Democratisering van AI

De recente evoluties in artificiële intelligentie hebben heel wat nieuwe mogelijkheden geopend voor allerlei bedrijfs- en onderzoekstoepassingen. Gespecialiseerde projectbureaus zijn te hulp gesprongen om organisaties daarin bij te staan. Ze beschikken meestal over heel wat expertise en helpen bedrijven om complete businesscases van a tot z te analyseren en op te lossen. Toch rechtvaardigt niet elk project de vaak torenhoge kosten die zo’n aanpak onvermijdelijk met zich meebrengt.

Dat is precies waar we met Trendskout het verschil maken. Ons softwareplatform biedt een uitgebreide reeks AI-algoritmes die bedrijven en organisaties eenvoudig kunnen aansturen via een browserinterface. U kiest gewoon de praktische AI-toepassing die u nodig hebt, duidt de belangrijkste parameters aan, en de Trendskout-AI gaat vervolgens in de cloud aan de slag om het meest geschikte model te bouwen voor de businesscase in kwestie. En die democratisering van AI levert organisaties meerwaarde op, op verschillende niveaus.

We gaan dieper in op de verschillen tussen de klassieke projectaanpak voor AI-cases en de AI-software van Trendskout. We kijken daarbij ook naar de manier waarop software organisaties en bedrijven de vrijheid biedt om:

  • Flexibeler aan de slag te gaan met beschikbare data,
  • Ook kleinere projecten rendabel te maken met AI,
  • Total Cost of Ownership te beperken,
  • Sneller naar de markt te gaan.

Projectaanpak en AI-software: onderscheidende factoren

Ontwikkelingstijd

Een AI-case die op klassieke projectbasis wordt uitgewerkt, neemt al gauw enkele maanden in beslag – afhankelijk van de gebruikte software en de ingeschakelde interne of externe mankracht. Diezelfde use case kent met Trendskout meestal een volledige doorlooptijd van luttele dagen. Voor snelle analyse van trends of onderzoeksresultaten kan dat al gauw het verschil betekenen tussen onmiddellijk bruikbaar resultaat en mosterd na de maaltijd.

Recurrente projectkosten

Typische AI-projecten werken volgens het principe van één case, één investering. Meerdere businesscases met AI jagen dus niet alleen de doorlooptijd, maar ook de budgetten de hoogte in. Met Trendskout rekent u enkel op een maandelijks abonnement, zonder meer. Zo vermijdt u de hoge opstart- en verwerkingskost voor een nieuw AI-project en behoren onvoorziene projectkosten voorgoed tot het verleden.

“Trendskout betekent een democratisering van artificial intelligence. Met een AI-softwareplatform worden ook kleinere businesscases plots rendabel.”

Integraties

Integraties met externe tools of systemen gebeuren binnen een projectaanpak vaak vanaf nul. De AI-software van Trendskout bevat een reeks kant-en-klare plug-ins en een eigen API, wat de integratie met het bestaande ecosysteem vergemakkelijkt en versnelt. Databronnen en BI-tools snel kunnen verbinden, levert vaak extra inzichten op.

Tijdsbesparing voor betere ROI

Een AI-softwareplatform betekent in veel gevallen dus een serieuze verbetering in rendement. De platformaanpak brengt artificiële intelligentie een stapje dichterbij voor dagelijkse inzet bij een heleboel businesscases, zonder de nood voor een allesomvattende white glove-benadering via externe bureaus. Het gebruik van Trendskouts AI-software decimeert de tijd die nodig is om projecten uit te rollen, wat meteen ook de return on investment significant verbetert.

Dat zorgt er op zijn beurt voor dat organisaties de ruimte krijgen om ook kleinere businesscases uit te werken. Projecten van beperkte omvang die door de hoge vaste kosten van de klassieke benadering niet voldoende ROI opleveren, worden via een softwarematige aanpak plots wél rendabel. Dat brengt kunstmatige intelligentie in één klap binnen handbereik van kleinere organisaties die niet over de budgetten van multinationals beschikken.

Lagere TCO voor dubbel resultaat

Naast die rechtstreekse verbetering in ROI levert een softwareplatform nog een ander businessvoordeel op, in de vorm van lagere Total Cost of Ownership of TCO. Een klassiek AI-project neemt zelden de volledige kosten doorheen de levensduur van de oplossing in rekening – denk daarbij maar aan ondersteuning, updates en revisies. Toch is die investering noodzakelijk om de output van het project relevant te houden. De uiteindelijke ontwikkelingskost voor typische projecten op maat betekent al gauw een verdubbeling van de initiële investering.

Het AI-platform van Trendskout houdt daar dankzij z’n SaaS-model zélf rekening mee. De software gaat voortdurend op zoek naar nieuwe algoritmes en modellen en wordt geregeld bijgewerkt, zonder negatieve impact op de databronnen of het resultaat. Een halvering van de Total Cost of Ownership dus, en vooral: geen onaangename financiële verrassingen achteraf. Zo kunnen uw teams focussen op wat er écht toe doet: toegevoegde waarde leveren met hun menselijke sterktes.

Al genoeg tijd verloren?

Een gepersonaliseerde demo gebaseerd op jouw data om te tonen hoe Trendskout jouw bedrijf kan verderhelpen.
Blijf ook op de hoogte van het laatste nieuws over AI