Overzicht en controle met onze Grafische AI Interface

Artificiële Intelligentie, Machine Learning en Deep Learning toegankelijk maken en ze sneller inzetbaar maken in de bedrijfs- en onderzoekswereld. Dat is de kern van onze Trendskout-visie en ons AI Platform. Daarnaast bieden we, in combinatie met Trendskout Auto ML en Solution Space Exploration, een direct bruikbare grafische drag-&-drop-interface waarmee u Trendskout AI Flows kunt opstellen. Daardoor kan uw organisatie al uw AI-toepassingen met een minimum aan middelen zelf beheren. Gedaan met de afhankelijkheid van derde partijen: u stuurt helemaal zelf de toepassing van de beste modellen voor Deep Learning en Machine Learning.

Met ons ML & AI Platform werkt u met een grafische drag & drop interface, rechtstreeks vanuit uw browser, zonder extra software. De AI-flows die u via deze interface opstelt, werken volgens het connectanalyseautomate-concept, waardoor u zowel de data-input, de algoritmes als de output via de eenvoudige interface beheert.

Ontdek hier de verschillende stappen en hoe ze via de Trendskout-UI kunnen worden ingezet.

AI Flow Editor

Naast functionaliteit voor data prepping, performance reporting en databronbeheer vormt de AI Flow Editor een cruciaal onderdeel van Trendskout. Met de editor kunnen AI-toepassingen worden opgesteld: van inladen van data-analyse over technieken voor AI en Deep Learning tot en met definiëring van output en automatisering. De AI Flow Editor is beschikbaar in de Trendskout-omgeving in uw browser. U roept hem op met een eenvoudige druk op de knop.

Connect

In de connect-stap kiest u de manier van data-input. Dat kan via drag-&-drop op het AI Flow canvas. Onder andere spreadsheets, databases, API, Trendskout Pixel, plug-ins en meer worden ondersteund. U kunt verschillende types combineren: bijvoorbeeld een spreadsheet voor de trainingsstap van een classificatie, en een input met API voor realtime predictie na de trainingsstap.

Analyse

De inputbronnen uit de connect-stap kunt u verbinden met analyse-stappen. Via drag-&-drop selecteert u het type AI, Machine Learning of Deep Learning dat u wil gebruiken. U kunt kiezen uit labeling-classificatie, groeperen-clusteren, tekstclassificatie, beeldherkenning, predictie, anomaliedetectie en nog veel meer. Met de ingebouwde selectiewizard weet u altijd precies welk type analyse u nodig heeft. Programmeren of configureren van de achterliggende AI en Deep Learning is niet nodig. Dat gebeurt namelijk volledig door de Trendskout-ML tijdens de Run & Deploy-fase.

Automate

Afhankelijk van het doel van uw toepassing kunt u kiezen uit verschillende automatiserings- of outputacties. Zo kunt u bijvoorbeeld eenvoudig informatie naar een plug-in doorsturen, een mail of sms versturen, via een API met een ander systeem verbinden, of rapporten genereren. U kunt ook verschillende automatiseringsacties gelijktijdig combineren.

Run & Deploy

Zodra uw AI-flow is opgesteld, kunt u die vervolgens uitvoeren via de Run-functie. Daarbij wordt de Solution Space Exploration uitgevoerd door de Trendskout AutoML en wordt het winnende model gegenereerd. Na voltooiing kunt u het model in productie plaatsen – voor Live of Realtime toepassingen – via de Deploy-knop. Wijzigingen aan de AI-flow aanbrengen en evalueren kan ook nog steeds vooraleer u het geheel via de Deploy-functie in productie brengt.

Alle features ontdekken tijdens een live demo?

Neem contact op en we tonen u de directe meerwaarde van artificial intelligence voor uw organisatie.
Elk AI of Machine Learning project is uniek: uiteenlopende datasets met verschillende variabelen, integraties in of met bestaande soft- of hardware en steeds andere verwachtingen en na te streven doelen. De beslissing over hoe een business case in de praktijk technisch zal worden opgezet is een belangrijke factor in het …