AI & Chatbot

Chatbots worden in Trendskout ondersteund binnen de ConnectAnalyseAutomate-flow. In de praktijk kan er in de connect-stap een link worden gelegd tussen Trendskout en het digitale kanaal van de chatbot. Op die manier wordt de Trendskout-AI ingezet om uw chatbot intelligent en zelflerend te maken.

Na het koppelen met input-, en trainingsdata, kan de gebruiker selecteren op welke manier de chatbot getraind moet worden. Die keuze gebeurt op basis van de beschikbaarheid van trainingsdata. Als er trainingsdata aanwezig zijn, kan Trendskout de chatbot zelfstandig laten trainen op basis van die data. Als er geen trainingsdata voorhanden zijn, kan de chatbot getraind worden via interactie met de eindgebruiker.

Het eigenlijke trainen van de chatbot zelf gebeurt door een combinatie van technieken en algoritmes die door Trendskout zelfstandig worden uitgevoerd en geselecteerd. Er is dus amper menselijke tussenkomst nodig. We beschrijven hieronder enkele relevante technieken daarvoor.

Voorbeeld toepassingen

Krachtig Cloud-AI Platform

Naast specifieke modules voor productiebedrijven, biedt het Trendskout AutoML platform ook tal van mogelijkheden voor IT teams om snel AI toepassingen op te zetten, Powered door onze unieke dubbele AI laag en gebruiksvriendelijke UI die datatransformaties, algoritmeselectie en hypertuning volledig automatiseert.

Hoe halen organisaties meerwaarde uit AI en Machine Learning?

Ontvang toegang tot ons Resource Center met interessante business cases gratis in je mailbox.

Connect

Analyse

Automate

Hoe werkt dit technisch?

NLP - Natural Language Processing

Om de tekst die wordt ingevoerd in de chatbot te kunnen lezen en begrijpen moet deze worden verwerkt. Hiervoor wordt deze tekst ontleed in verschillende onderdelen, wordt een boomstructuur opgesteld, en wordt deze gekoppeld met andere teksten en vraag/antwoord combinaties om semantische verbanden te ontdekken. Op basis van deze techniek worden relationele contexten ontdekt en kan het algoritme hierop betekenisvolle antwoorden geven. Er zijn twee veel gebruikte manieren waarop Trendskout dit antwoord kan opstellen, Natural Language Generation (NLG) en Classificatie.

Natural Language Generation

NLG-technieken kunnen zelfstandig, op basis van trainingsdata, teksten genereren die lijken op antwoorden zoals mensen die zouden opstellen. Dit is een zeer geavanceerde techniek die steunt op de recentste ontwikkelingen in Deep Learning en hybride neurale netwerken. NLG-algoritmes zijn erg krachtig maar vereisen zeer grote hoeveelheden trainingsdata, indien de trainingsdata niet groot of kwalitatief genoeg is zullen de gegenereerde teksten weinig betekenisvol zijn. Voor de meeste organisaties is het daarom aangewezen om te werken met een andere gebruiksklare analysevorm voor chatbots, Tekst en antwoord classificatie.

Tekst en antwoord Classificatie

Deze methode maakt gebruikt van een aangepaste vorm van tekst classificatie. In een trainingsfase worden verschillende vraag-antwoord combinaties door algoritmes in Trendskout geanalyseerd en wordt een model opgesteld om het meest geschikte antwoord te kunnen geven op een vraag. Hierbij mag de vraag afwijken van de vorm en inhoud uit de trainingsdata, door NLP preprocessing wordt de semantische en contextuele betekenis van de vraag geëxtraheerd en niet de originele tekstuele vorm.

Chatbots + Trendskout

Via AI en Deep Learning flows in Trendskout kan het model dat de intelligentie in een chatbot vormt op toegankelijke wijze worden gecreëerd. U kan de front-implementatie zelf bepalen, en deze koppelen met het Trendskout AI model dat de chatbot aanstuurt.

Net zoals bij de andere Deep Learning functies automatiseert Trendskout bij chatbots het volledige trainingsproces inclusief algoritme-selectie en hypertuning.

Alle features ontdekken tijdens een live demo?

Neem contact op en we tonen u de directe meerwaarde van artificial intelligence voor uw organisatie.
Lezersreacties op nieuwsberichten vormen niet alleen voer voor discussie op de krantenwebsites zelf, maar ook daarbuiten. Menige redactie krabt zich in de haren over hoe ze de balans kan handhaven tussen voldoende inspraak en een beschaafd debat in commentaarsecties. Waar veel nieuwsmedia de afgelopen jaren besloten om reacties volledig uit …