AI en BI: de verschillen uitgelegd

Zowel Artificial Intelligence (AI) als Business Intelligence (BI) worden nog al te vaak verkeerd gebruikt of zelfs met elkaar verward. Waar liggen nu precies de verschillen tussen AI en BI? En hoe komt het dat slimme bedrijven beide samen inzetten om betere beslissingen te nemen en hun concurrentiepositie te versterken? Een overzicht.

Rapporteren vs voorspellen

BI en AI worden in een bedrijfscontext vaak door elkaar gebruikt om aan te geven dat er gewerkt wordt met geavanceerde, op gegevens gebaseerde inzichten die vervolgens worden gebruikt om beslissingen te nemen. Hoewel dat op zich klopt, zijn AI en BI wel degelijk erg verschillend – en dat zowel in theorie als in de praktijk. In één zin samengevat: BI kijkt naar het verleden, terwijl AI ook aan toekomstvoorspellingen doet.

AI in een notendop

Artificial Intelligence of AI is de overkoepelende term die wordt gebruikt voor de ontwikkeling van intelligente computersystemen die denken zoals mensen. Kunstmatige intelligentie leert van ervaringen uit het verleden en bootst onze menselijke intuïtie en beoordelingsvermogen na. Probleemoplossend denken, voortdurend autonoom bijleren en situaties beoordelen: dat is waar AI om draait.

In organisaties is AI erop gericht om grote hoeveelheden data te analyseren en interpreteren en er vervolgens ook naar te handelen. AI legt zelf verbanden, doet voorspellingen en kan ook acties ter opvolging voorstellen. Dat levert in een bedrijfscontext concreet voordeel op. Zo slagen salesteams er bijvoorbeeld in om hun leads gerichter op te volgen en kunnen procesoperatoren de downtime en het onderhoud van hun machinepark beter inschatten en beheren.

Trendskout AI Dashboard

BI presenteert het verleden, terwijl AI ook de toekomst inschat.

BI uitgelegd

BI of business intelligence is technologie die wordt ingezet voor het verzamelen en begrijpelijk weergeven van data. BI interpreteert zelf geen data, maar zorgt enkel voor een bevattelijke weergave van gegevens. Het interpreteren van de data en het vinden van verbanden en eventuele opvolgacties is de verantwoordelijkheid van de persoon die de rapporten leest. Zo kan BI bijvoorbeeld net zo goed als AI een gelikt rapport over salesleads genereren, maar levert die eerste vervolgens geen voorspelling over welke leads best eerst gecontacteerd kunnen worden voor een maximale kans op verkoop.

Grafisch overzicht

Hieronder een overzichtelijke tabel met de concrete verschillen tussen Artificial Intelligence en Business Intelligence:

BI AI
Basisidee Data verzamelen en op een eenvoudige, leesbare manier toegankelijk maken. Nabootsen van menselijke intelligentie en gedrag om organisaties te ondersteunen met gegevensgebaseerde beslissingen.
Focus Vragen over het verleden beantwoorden. Toekomstvoorspellingen doen op basis van data uit het verleden.
Onder de motorkap Data weergeven op een manier te vergelijken met spreadsheets. Aangevuld met klassieke statistische technieken.
Geavanceerde algoritmes voor Machine Learning en Deep Learning.
Concrete voordelen Visualisering van gegevens en helder overzicht van historische data. Voorspellingen over klanten, concurrentieposities en marktveranderingen, naast toegevoegde intelligentie in machines (bv. voor beeldherkenning).
Sleutelbegrippen Rapportering, data warehousing, matrices, dashboards. Predictieve analyse, forecasting, natural language processing (NLP), beeldherkenning.

AI en BI: samen sterk

Hoewel AI en BI afzonderlijk heel wat te bieden hebben, kunnen ze ook samen worden ingezet voor nog beter resultaat. Gecombineerde BI en AI vormen het perfecte recept om analytische oplossingen te leveren in elke bedrijfssituatie. Eerst gaat BI aan de slag om historische data te analyseren. Vervolgens voorspelt AI toekomstige gebeurtenissen en acties op basis van die BI. Het beste van twee werelden.

Praktisch komt het erop neer dat BI uitgebreide rapportages aanlevert, terwijl AI voorspellingen doet en acties aanbeveelt.

BI die door AI wordt ondersteund, noemen we ook wel AI-enabled BI. Die kan diep graven in complexe problemen en legt cruciale inzichten bloot in data die voorheen ontoegankelijk was of niet werd onderzocht. Wanneer ze samen worden gebruikt, kunnen ze automatisch eerdere gegevens bekijken en waarschuwingen geven voor nieuwe en interessante gebeurtenissen of inzichten. Door AI aangedreven BI-platforms kunnen ook veel tijd vrijmaken voor analisten en hen in staat stellen om over te stappen op effectievere data-analyseprojecten. Door BI te combineren met de beste mogelijkheden van AI, krijgen bedrijven de kans om gegevens nog efficiënter te analyseren, bruikbare inzichten te verkrijgen en te anticiperen op de toekomst. En dat is precies waar organisaties meerwaarde halen.

Wil u zelf ook AI toepassen? Dan staan wij u hierin als AI bedrijf graag bij. Contacteer vrijblijvend één van onze medewerkers.

Al genoeg tijd verloren?

Een gepersonaliseerde demo gebaseerd op jouw data om te tonen hoe Trendskout jouw bedrijf kan verderhelpen.
Blijf ook op de hoogte van het laatste nieuws over AI