Data en AI als motor van continue verbetering

met het Trendskout AI-Platform

Efficiëntere businessprocessen en operational excellence? AI en ML reiken belangrijke inzichten aan die cruciaal zijn bij automatisering en het nemen van businessbeslissingen.

Krachtig Cloud-AI Platform

Direct inzetbaar met een heldere interface, ook voor niet-datawetenschappers

Snelle, op data gebaseerde beslissingen

De digitale omgeving verandert snel en bedrijven moeten zich voortdurend aanpassen om succesvol te blijven. Kunstmatige intelligentie verwerkt en analyseert enorme hoeveelheden data en levert realtime gedetailleerde rapporten af. Zo neemt u snel de juiste beslissingen.

Automatiseren van repetitieve handelingen

Automatiseren van taken zorgt voor enorme efficiëntiewinsten: denk maar aan het verwerken van aanvragen en orders of het opmaken van offertes. Trendskout kan worden ingezet om inkomende informatie te structureren en te analyseren. Taken die de AI zelf niet kan afhandelen, worden automatisch aan de juiste verwerkers doorgespeeld.

Hoe halen organisaties meerwaarde uit AI en Machine Learning?

Ontvang toegang tot ons Resource Center met interessante business cases gratis in je mailbox.

Predictive maintenance

Steeds meer bedrijven stappen af van de traditionele aanpak voor het onderhoud van machines, waarbij apparatuur steeds met hetzelfde tijdsinterval worden onderhouden. Datasensoren kunnen perfect de effectieve belasting van machines in kaart brengen. Zo kan onderhoud op een slimmere manier worden ingepland en kunnen onregelmatigheden accuraat worden voorspeld. Die predictive maintenance reduceert op zijn beurt downtime van machines en beperkt bijkomend productieverlies tot een absoluut minimum.

Alle features ontdekken tijdens een live demo?

Neem contact op en we tonen u de directe meerwaarde van artificial intelligence voor uw organisatie.