Toekomstgericht advies door Prescriptive Analytics & Next Best Action in Trendskout

Veel toepassingen voor AI, Deep Learning en Machine Learning zijn gericht op het voorspellen van een waarde of gebeurtenis – Predictive Analytics, dus. Trendskout biedt daarnaast ook Prescriptive Analytics. Die toepassing gaat nog een stap verder dan voorspellingen en biedt ook een component die concrete acties voorschrijft (Next Best Action) om bepaald doel op de meest effectieve manier te bereiken.

Een praktijkvoorbeeld hiervan is een accountmanager die een suggestie voor een volgende klantenactie aanbevolen krijgt via Trendskout, op basis van zijn of haar doelstellingen. Prescriptive analytics kan net zoals andere AI-functies worden ingezet in Trendskout via de connectanalyseautomate-flow. Naast het linken met input-data, dat gelijkaardig is met andere analyses, voert Trendskout nog drie andere stappen uit, die we hieronder toelichten.

Business toepassingen

Krachtig Cloud-AI Platform

Naast specifieke modules voor productiebedrijven, biedt het Trendskout AutoML platform ook tal van mogelijkheden voor IT teams om snel AI toepassingen op te zetten, Powered door onze unieke dubbele AI laag en gebruiksvriendelijke UI die datatransformaties, algoritmeselectie en hypertuning volledig automatiseert.

Hoe halen organisaties meerwaarde uit AI en Machine Learning?

Ontvang toegang tot ons Resource Center met interessante business cases gratis in je mailbox.

Connect

1

Analyse

2

Prescriptive Analytics en Next Best Action

Prescriptive Analytics en Next Best Action zijn één van de Trendskout AI Flow analyse-functies.

Automate

3

Hoe werkt dit technisch?

Trainingsdata

Prescriptive analytics heeft, net als supervised learning-algoritmes, trainingsdata nodig om inzichten en verbanden te leren om die dan vervolgens te verwerken in een model. Bij prescriptive analytics wordt de data echter op een fundamenteel andere manier geanalyseerd dan bij, bvb. Classificatie, wat zich concentreert op het voorspellen van een waarde of gebeurtenis. Deze andere werkwijze zorgt ervoor dat combinaties van aanbevelingen, prescriptions, kunnen worden gedaan. Op de achtergrond gebruikt Trendskout hiervoor verschillende types algoritmes zoals neurale netwerken en gradient descent trees gecombineerd met propensity modelling. Als evaluatiecriterium tijdens de Auto ML & hypertuning-stap, waar de verschillende algoritmes en datatransformaties door Trendskout worden geselecteerd, wordt gewerkt met historische data om de accuraatheid van de prescripties of aanbevolen acties te evalueren.

Real-time prescriptions

Na de trainingsfase, en bijhorende hypertuning, wordt het winnende model gebruikt om de prescripties te genereren. Bijvoorbeeld de volgende aangewezen sales-acties voor een accountmanager.

Trendskout + Prescriptive analytics & Next Best Action

Prescriptive analytics vormen een onderdeel van de AI functies in de analyse stap binnen Trendskout. Zoals de andere analyse-functies wordt ook hier met een intuïtieve drag & drop interface gewerkt waarmee verschillende types input kunnen worden gebruikt. Na de analyse-stap kunnen automate-acties worden toegevoegd, zo kunnen de prescripties worden weggeschreven in een agenda-systeem, CRM, gemaild of op een andere manier via API ontsloten worden.

Alle features ontdekken tijdens een live demo?

Neem contact op en we tonen u de directe meerwaarde van artificial intelligence voor uw organisatie.